1314757470921.jpg  

                                             有一对形影不离的好朋友 他们是一个人先生和没有人先生

                                       1314757475210.jpg  

                                                        没有人喜欢一个人 一个人讨厌没有人

                                      1314757480880.jpg  

                                                      一个人饿的时候 没有人送来蛋糕

                                      1314757487876.jpg  

                                                     一个人无聊的时候 没有人陪他玩游戏

                                           1314757562872.jpg  

                                                         一个人害怕夜晚 没有人就抱着他睡

                                          1314757569629.jpg

                                                                 但是一个人还是不喜欢没有人

                                            1314757582335.jpg  

                                                             一个人决定离开没有人的生活

                                            1314757641411.jpg  

                                                过了一阵子 一个人却带着一身伤跑回来

                                        1314757647836.jpg  

                                                    没有人看着他哭泣 抚摸他 安慰他

                                      1314757698755.jpg    

                                                 一个人终于明白 没有人是他唯一的朋友

                                              1314757733657.jpg  

                                        到头来 还是没有人喜欢一个人 没有人永远和一个人在一起一个人永远不会孤单 

因为没有人会陪着她

即使一个人永远不喜欢没有人的生活

也会慢慢的去适应

慢慢的就会明白

没有人能跟一个人一直到天荒地老 海枯石烂 ❤

創作者介紹
創作者 shuang❤ 的頭像
shuang❤

❤missKiiva❤

shuang❤ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()